การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
        บริษัท ซีคอท จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานาน  โดยได้รับความ  ไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้ทำการตรวจวัดในโครงการต่างๆ  ครอบคลุมคุณภาพ  สิ่งแวดล้อม ดังนี้
        - ตรวจวัดมลพิษที่ระบายจากปล่องระบายอากาศ
การตรวจวัดมลพิษที่ระบายจากปล่องระบายอากาศ
        บริษัท ซีคอท จำกัด  มีประสบการณ์ในการตรวจวัดมลพิษที่ปล่องระบายอากาศมากว่า 20 ปี  โดยตรวจวัดให้กับโรงไฟฟ้า  โรงงานปิโตรเคมี  โรงกลั่นน้ำมัน โรงปูนซีเมนต์ โรงงานกระจก/แก้ว โรงงานกระดาษ  และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  ซึ่งทางบริษัทให้บริการตรวจวัดทุกสภาวะอุณหภูมิ  ความดัน  ความเข้มข้นของก๊าซ  และการไหลของก๊าซตลอดจนกรณีที่ปล่องมีขนาดใหญ่หรือตำแหน่งตรวจวัดอยู่สูงมาก  ด้วยวิธีการอ้างอิงของ U.S. EPA ซึ่งกำหนดไว้ใน 40 CFR 60 Appendix A หรือวิธีการที่ได้รับการยอมรับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานควบคุมอื่นๆ
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.