- banner1
Close Me!

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 1 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)

23/08/2018

ดาวน์โหลด    - กำหนดการ PP2 PTTAC.pdf
                      - แบบตอบรับ หน่วยงาน ค.3.pdf
                      - แบบตอบรับ ชุมชน ค.3.pdf