- banner1
Close Me!

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่2 (ส่วนขยายครั้งที่ 1)

24/07/2019

ดาวน์โหลด    - กำหนดการ.pdf
                      - แบบตอบรับ หน่วยงาน ค.3.pdf
                      - แบบตอบรับ ชุมชน ค.3.pdf
                      - ป้ายประชาสัมพันธ์ (Vinyl) Detail_HDPE2.pdf
                      - Brochure-HDPE#2_PP2.pdf